Landbruk

De eldste sporene fra gårdsdriften på Kaupanger Hovedgård er dater til ca. 4000 før vår tid, og vi kan vise til kontinuerlig landbruksdrift frem til 1963, da innmarken ble leid bort til staten (i dag Statens skofrøverk). I 2008 ble savnet etter aktiv landbruksdrift så stort, at driften ble reetablert i samarbeid med Knaken. I dag driver vi med kjøttproduksjon (kjekjøtt).

Restaurering og rydding av gammel kulturmark pågår fremdeles, men i dag har vi ca. 50 vinterfora geiter. Sommerstid har vi mellom 70 og 90 geiter. Dersom du tar turen til Knaken eller Kaupanger stavkirke vil du se dem vandre fritt rundt på innmarken (eller bare har lyst å besøke en av Norges flotteste eiendommer!).