Kaupanger Hovedgård

Kaupanger Hovedgård er et av få fredede gods og herregårder i Norge. Fra 1600-tallet og frem til unions-oppløsningen i 1814 hadde eierne av Kaupanger Hovedgård tette bånd til Danmark.

Gjøde Pedersen, som eide og grunnla det som i dag er Kaupanger Hovedgård på 1600-tallet, hadde mellom annet sterke relasjonar til Iffuer (Iver) Wind riksråd i det dansk-norske riket. Niels Knag, stamfar for Knagenhjelm-ætten, var lagmann i Bergenhus, adlet i 1721 (til Knagenhjelm) og justisråd i 1733. I 1710 kjøpte han Kaupanger Hovedgård som familien har eid siden. Andre kjente navn er for eksempel
Joachim de Knagenhjelm. I 1763 fekk han kongens samtykke til å dele Bergenhus amt i to og satt frem til 1771 i Kaupanger som øverste leder av Sogn og Fjordane. Fylket feiret 250-års jubileum i 2013.

I dag er 11 hus og i underkant av 300 daa av innmark og hage fredet. Dette er et av landets største områdefredninger av enkelteiendommer. Dette innbefatter hus fra 1600-tallet og frem til 1955. Hovedhuset på Kaupanger Hovedgård er definert som et av hovedverkene innen senempirestilen i Norge.